Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu
3524/BTP-VP 15/08/2014 Công văn Bộ Tư pháp Công văn về việc tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp
3145/TB-BTP 16/07/2014 Thông báo Bộ Tư pháp Thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc về Ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)
2989/KH-BTP 07/07/2014 Kế hoạch Bộ Tư pháp Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
7673/TB-BTP 14/11/2013 Thông báo Bộ Tư pháp Thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng của Ngành Tư pháp
6864/BTP-KH 23/09/2013 Kế hoạch Bộ Tư pháp Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của Ngành Tư pháp
394/QĐ-BTP 19/02/2014 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV
1403/QĐ-BCĐ 10/05/2010 Quyết định BCĐ tổ chức ĐH thi đua yêu nước và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành TP Quyết định về việc thay đổi Trưởng Ban Tổ chức Hội thi văn nghệ và Giải thi đấu thể thao Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ
1282/QĐ-BCĐ 26/04/2010 Quyết định BCĐ tổ chức ĐH thi đua yêu nước và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành TP Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi văn nghệ và Giải thi đấu thể thao Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ
1281/QĐ-BCĐ 26/04/2010 Quyết định BCĐ tổ chức ĐH thi đua yêu nước và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành TP Quyết định về việc thành lập Tổ Sưu tầm tài liệu, hiện vật lịch sử phục vụ việc tổ chức Phòng Truyền thống của ngành Tư pháp
1131/QĐ-BCĐ 16/04/2010 Quyết định BCĐ tổ chức ĐH thi đua yêu nước và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành TP Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi văn nghệ và Giải thi đấu thể thao Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên