Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu
3324/QĐ-BCĐ 15/12/2014 Quyết định Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi văn nghệ và Hội thao khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên
3302/QĐ-BTP 10/12/2014 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định ấn phẩm brochure, video clip giới thiệu về Bộ, Ngành Tư pháp và phim tài liệu về Ngành Tư pháp
3272/QĐ-BCĐ 05/12/2014 Quyết định Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi tiếng hát Ngành Tư pháp lần thứ III và Hội thao Ngành Tư pháp lần thứ II
4969/BCĐ-TBTC 03/12/2014 Công văn Tiểu ban tổ chức - Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Công văn về việc tham gia Hội thi tiếng hát Ngành Tư pháp và Hội thao Ngành Tư pháp khối Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế
4933/BTP-BCĐ 01/12/2014 Công văn Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Công văn chỉ đạo thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam
4739 /TB-BTP 17/11/2014 Thông báo Bộ Tư pháp Thông báo kết quả Cuộc thi sáng tác biểu trưng Ngành Tư pháp
3067/QĐ-BTP 17/11/2014 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng Ngành Tư pháp
2820/QĐ-BTP 24/10/2014 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV và kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015)
3520/KH-BTP 15/08/2014 Kế hoạch Bộ Tư pháp Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam
3525/BTP-VP 15/08/2014 Công văn Bộ Tư pháp Công văn về việc không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp