Cuốn sách “Luật sư Vũ Trọng Khánh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên”

17/11/2015
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp, Ngày truyền thống luật sư Việt Nam và 20 năm ngày giỗ cố Luật sư Vũ Trọng Khánh - vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của nước ta, Nhà xuất bản Trí Thức đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Luật sư Vũ Trọng Khánh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên” do nhiều tác giả viết.

Với dung lượng gần 300 trang (khổ 13x20,5cm), cuốn sách gồm 2 phần lớn:

- Phần 1: gồm những bài viết tự thuật của Luật sư Vũ Trọng Khánh về lý lịch gia đình, quá trình hoạt động xã hội của Luật sư từ thuở thiếu thời đến những ngày cuối đời; các bài viết tranh luận về vấn đề tư pháp với ông Quang Đạm trên báo Sự thật trong những năm tháng đầu của thế hệ Việt Nam dân chủ cộng hòa;

- Phần 2: là các bài viết của những người đương thời về Luật sư Vũ Trọng Khánh. Họ là những đồng môn, đồng nghiệp, những người thân, người bạn, hay học trò của luật sư.

Cuốn sách đã tái hiện khá đầy đủ, chân thực, sinh động về cuộc đời - sự nghiệp cũng như những cống hiến vẻ vang của một trí thức yêu nước, tài năng, từng là Thị trưởng thành phố Hải Phòng, sớm tham gia Cách mạng, hết lòng vì Tổ quốc, đặc biệt có những đóng góp quan trọng của ông đối với việc xây dựng nền Luật học, nền Tư pháp Việt Nam.

Cuốn sách còn là một tư liệu quý báu cho thấy sự trân trọng và quan tâm của Bác Hồ đối với trí thức và nền Tư pháp Việt Nam ngay từ thuở ban đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Trương Thị Hòa