Tuyên dương đoàn viên Công đoàn điển hình tiên tiến Bộ Tư pháp

02/06/2015
Tuyên dương đoàn viên Công đoàn điển hình tiên tiến Bộ Tư pháp
Sáng ngày 02/6/2015, tại Hội trường Bộ Khoa học và Công nghệ, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến và nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu xuất sắc 5 năm 2010 – 2015 thuộc các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Tại Hội nghị này, Công đoàn Bộ Tư pháp có 02 cá nhân tiêu biểu và 01 công đoàn viên nữ tiêu biểu trong phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà 5 năm (2010 – 2015). Những đồng chí được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị này là những cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh, hàng năm đạt thành tích cao trong công tác chuyên môn, 5 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 1 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, có nhiều sáng kiến trong công tác được vận dụng, áp dụng vào thực tiễn công tác, đồng thời là những đồng chí tham gia tích cực vào hoạt động công tác công đoàn của đơn vị và có nhiều đóng góp cho hoạt động  của Công đoàn Bộ Tư pháp và đã được nhận bằng khen của Công đoàn các cấp.

Danh sách 03 cá nhân tiêu biểu của Bộ Tư pháp được nhận bằng khen và tuyên dương tại hội nghị:

1. Đồng chí Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo pháp luật Việt Nam;

2. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch – tài chính

3. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

 


Nguồn: Cổng chính