Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

28/05/2015
Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến
Ngày 22/5/2015, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Cục ĐKQGGDBĐ) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục ĐKQGGDBĐ và đại biểu của các Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Đến dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, đại diện của Cụm thi đua số 3 và đại biểu từ Cục Bồi thường nhà nước.

Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn vừa qua, theo đó các phong trào thi đua được triển khai rộng rãi trên nhiều mặt công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong 5 năm qua, Cục ĐKQGGDBĐ đã chủ trì soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành 10 văn bản gồm 01 Nghị định, 08 Thông tư và Thông tư liên tịch, 01 Chỉ thị góp phần hoàn thiện cơ bản hành lang pháp lý về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm, đáp ứng được mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cải cách pháp luật. Trong thời gian qua Cục Đăng ký luôn nêu cao tinh thần thi đua tổ chức có hiệu quả hơn 100 lớp tập huấn theo tinh thần hướng về cơ sở, quan tâm đào tạo bồi dưỡng các đối tượng thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Các Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản thuộc Cục đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức công việc bài bản, khoa học theo hướng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để giải quyết nhanh nhất hồ sơ đăng ký, tạo điều kiện và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tăng niềm tin và uy tín đối với khách hàng về chất lượng phục vụ.

Hội nghị cũng đã tổ chức giao lưu toạ đàm, biểu dương thành tích và học hỏi kinh nghiệm từ các gương điển hình tiên tiến Cục ĐKQGGDBĐ giai đoạn 2011-2015 bao gồm 01 tập thể (Phòng Quản lý nghiệp vụ) và 04 cá nhân. Phát biểu tại Hội nghị, các điển hình tiên tiến cũng chỉ ra, để đạt được thành tích cá nhân cũng như tập thể, bên cạnh những sáng kiến cá nhân thì yếu tố quan trọng tạo nên thành công là sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Đăng ký và có sự chỉ đạo, định hướng kịp thời của Đảng bộ, Lãnh đạo đơn vị và sự phối hợp hiệu quả, kịp thời giữa các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

Nhân dịp này, Cục Đăng ký đã tổ chức Lễ Ký kết Giao ước thi đua giữa các phòng thuộc Cục. Phát biểu động viên, kêu gọi tập thể và các cá nhân người lao động trong đơn vị sôi nổi, hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020, đồng chí Phạm Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục ĐKQGGDBĐ mong muốn tập thể, cá nhân tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua, có những hành động, nỗ lực thiết thực, hiệu quả trong tất cả các mặt công tác. Đồng chí cũng nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng cần được thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ và công bằng, việc lựa chọn, bình bầu cần khách quan; bên cạnh đó việc kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến và tấm gương tiêu biểu cần được thực hiện tốt hơn nữa để công tác thi đua khen thưởng tạo bước đột phá, là động lực để nâng cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Cục và các Trung tâm

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm