Sở Tư pháp Đồng Tháp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2010-2015

01/06/2015
Sở Tư pháp Đồng Tháp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2010-2015
Chiều ngày 27/5/2015, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đại biểu đại diện Ban TĐKT tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Sở Tư pháp cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2010 - 2015, kịp thời động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, cách thức, giải pháp tổ chức thực hiện, định hướng cho phong trào thi đua yêu nước của Ngành trong giai đoạn 2016 - 2020 có những bước phát triển cao hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng công tác thi đua, khen thưởng, trong giai đoạn 2010-2015, Sở Tư pháp Đồng Tháp luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm triển khai thực hiện. Hàng năm, Sở Tư pháp đều xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn ngành từ tỉnh tới cơ sở. Việc phát động, triển khai phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, sôi nổi, nội dung phong phú, có trọng tâm, trọng điểm phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong phong trào thi đua.

Trên cơ sở kế hoạch phát động thi đua, trong 05 năm, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp đã thi đua thực hiện tốt các phong trào như: thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp; thi đua kiện toàn hệ thống tổ chức ngành Tư pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, xây dựng ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh; phong trào thi đua xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo; thực hiện văn minh, văn hoá công sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua đã có tác dụng tích cực, động viên, khích lệ công chức, viên chức trong toàn ngành phần đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Tại Hội nghị, đã có 05 tập thể, 23 cá nhân được Giám đốc Sở công nhận điển hình tiên tiến và tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.

Phát huy những thành tích đã đạt được của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2015 và những năm tiếp theo, Sở Tư pháp Đồng Tháp đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, trong những năm tiếp theo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nỗ lực đổi mới, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Tư pháp, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc xây dựng ngành Tư pháp ngày càng vững mạnh./.                                                          

                                                                      Lê Duyên