Học viện Tư pháp: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 - 2010 26/06/2010

Tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, ngày 24/6/2010, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 - 2010. Đây là dịp để Học viện Tư pháp đánh giá những kết quả đã đạt được trong 5 năm vừa qua và biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đạt được để góp phần vào kết quả của toàn Học viện.

Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2005 - 2009 và biểu dương điển hình tiên tiến 10/06/2010

Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III, Đại hội thi đua tỉnh lần thứ III, ngày 10/6/2010, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2005 - 2009 và biểu dương điển hình tiên tiến trong toàn ngành.

Vụ Hành chính tư pháp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến (2005 - 2010) 10/06/2010

Ngày 27/5/2010, Vụ Hành chính tư pháp tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm báo cáo, đánh giá công tác thi đua khen thưởng của Vụ trong 5 năm qua và phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2010 - 2015, đồng thời tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác để trình Hội đồng thi đua khen thưởng ngành xét trình Bộ trưởng khen thưởng.

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2005 - 2010 07/06/2010

Ngày 18/5/2010 tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 - 2010) và phát động phong trào thi đua yêu nước 2010 - 2015.

Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình: Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2005 - 2010) 28/05/2010

Ngày 28/5/2010, Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2005 - 2010). Trên 50 đại biểu là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành từ tỉnh đến cơ sở đã về dự.

Tư pháp Lào Cai: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 27/05/2010

Sáng ngày 26/5/2010, ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 - 2010. Hội nghị đã tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 - 2010. Năm năm qua, các đơn vị trong ngành Tư pháp tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý Nhà nước bằng pháp luật, ra sức thi đua, phát huy tính chủ động, sáng tạo trên mọi mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 - 2009 27/05/2010

Hôm qua (24/5), Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến ngành THADS giai đoạn 2006 - 2009 để bàn phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sở Tư pháp Sơn La: Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 27/05/2010

Thực hiện chương trình công tác của ngành Tư pháp, ý kiến chỉ đạo và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp, ngày 20/5/2010, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ II của ngành Tư pháp.

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Nghệ An 27/05/2010

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh, ngày 21/5/2010, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 - 2010.

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến - gắn phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng với công tác chuyên môn 27/05/2010

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp, sáng ngày 27/5/2010, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Cục Đăng ký) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm ghi nhận những đóng góp sáng tạo của các tập thể và cá nhân thuộc Cục Đăng ký, tổng kết, đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị trong 5 năm qua và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng của đơn vị trong giai đoạn 2010 - 2015.

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến và Sơ kết phong trào thi đua đợt 1 năm 2010 25/05/2010

Thực hiện Quyết định số 3232/QĐ-BTP ngày 12/11/2009 của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, ngày 13/5/2010, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến 2005 - 2010 và Sơ kết phong trào thi đua đợt 1 năm 2010.

Quảng Ngãi: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thi hành án dân sự tỉnh 05 năm (2006-2010) lần thứ I 19/05/2010

Sáng nay (19/5), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ I, nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2006-2010) và đề ra phương hướng nhiệm vụ thi đua 5 năm tiếp theo (2011-2015), biểu dương các điển hình tiên tiến, đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2011-2015)

Quảng Ngãi: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thi hành án dân sự tỉnh 05 năm (2006 - 2010) lần thứ I 19/05/2010

Sáng nay (19/5), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ I, nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2006 - 2010) và đề ra phương hướng nhiệm vụ thi đua 5 năm tiếp theo (2011 - 2015), biểu dương các điển hình tiên tiến, đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2011 - 2015)

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội: Phát động phong trào thi đua 2011 - 2015 17/05/2010

Hôm qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và sơ kết phong trào thi đua đợt 1/2010, phát động phong trào thi đua 2011 - 2015.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 - 2010) 14/05/2010

Hoà chung với khí thế thi đua sôi nổi chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành Tư pháp lần thứ III, thực hiện văn bản số 635/BTP-TĐKT ngày 12/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, ngày 13/5/2010, Cục THADS tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 - 2010.