Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2005 - 2010

07/06/2010
Ngày 18/5/2010 tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 - 2010) và phát động phong trào thi đua yêu nước 2010 - 2015.

Tại Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua về công tác thi hành án dân sự 5 năm (2005 - 2010), đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015.

Trong 5 năm qua 13 tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc; 03 tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Tư  pháp (4 cờ); 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 07 tập thể, 27 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen và 01 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Tư pháp cùng nhiều tập thể cá nhân khác được khen tặng các danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến, giấy khen. Nhiều gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân vượt khó, người tốt việc tốt được nhân rộng, điển hình trước Hội nghị.

Qua tổng kết phong trào thi đua khen thưởng 5 năm Hội nghị đã bình chọn 3 tập thể và 18 cá nhân điển hình tiên tiến. Trong đó đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân.

Bích Ngọc