Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình: Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2005 - 2010)

28/05/2010
Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình: Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2005 - 2010)
Ngày 28/5/2010, Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2005 - 2010). Trên 50 đại biểu là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành từ tỉnh đến cơ sở đã về dự.

Trong 5 năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động, ngành Tư pháp Hoà Bình đã đổi mới phương pháp tổ chức thi đua, gắn thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm với xây dựng, phát triển tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực: Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Trợ giúp pháp lý; Cải cách hành chính trong hoạt động đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực… Ghi nhận những thành tích này, có 72 lượt đơn vị tập thể; 90 lượt cá nhân được công nhận các danh hiệu thi đua và được khen thưởng ở các cấp.

Cùng với tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của ngành; Hội nghị đã thông qua chương trình thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015; bầu đại biểu đi dự Hội nghị thi đua yêu nước cấp trên. Nhân dịp này, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình đã tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 13 cá nhân vì đã có thành tích trong đợt thi đua yêu nước, chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến của ngành và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp./.


Mai Huệ