Hà Tĩnh: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp lần thứ III 13/05/2010

Ngày 12/5/2010, ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 - 2010. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thảnh - Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Thường trực thi đua Khen thưởng tỉnh; các đơn vị trong khối thi đua Nội chính tỉnh; các cá nhân điển hình tiên tiến, đại diện các tập thể điển hình tiên tiến.

Sở Tư pháp Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ III (giai đoạn 2006 - 2010) 13/05/2010

Sáng ngày 12/5/2010, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III giai đoạn 2006 - 2010.

Sở Tư pháp Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 - 2009) 13/05/2010

Ngày 11/5/2010, Sở Tư pháp Tiền Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp 05 năm (2005 - 2009). Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; một số sở, ngành, Ban Giám đốc Sở Tư pháp; các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến của Ngành và các gương điển hình tiên tiến của các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến: Đoàn kết là động lực thúc đẩy thi đua 12/05/2010

Trước thềm Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành Tư pháp, sáng qua trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005-2010. Theo TS. Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua nhà trường, trong 5 năm qua, công tác thi đua của trường có sự chuyển biến mạnh mẽ và tác động tích cực đến nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, viên chức, vì các phong trào thi đua được phát động đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2005 - 2010 29/04/2010

Ngày 28/4/2010, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2005 - 2010. Tham dự Hội nghị gồm Lãnh đạo Cơ quan Đại diện Bộ Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện và 46 Chấp hành viên, 02 Thẩm tra viên tỉnh, huyện cùng tham dự.

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 - 2009) 22/04/2010

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND thành phố Đà Nẵng về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, ngày 17/4/2010, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 - 2009) cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành.

Sở Tư pháp Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005-2009)

Ngày 11/5/2010, Sở Tư pháp Tiền Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp 05 năm (2005-2009). Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; một số sở, ngành, Ban Giám đốc Sở Tư pháp; các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến của Ngành và các gương điển hình tiên tiến của các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Tư pháp Cà Mau: Tuyên dương 132 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn (2005 - 2010)

Sáng ngày 12/5, Sở Tư pháp Cà Mau đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp lần thứ III giai đoạn (2005 - 2010) nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước của ngành Tư pháp tỉnh trong 5 năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Duyên - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Tư Pháp, đồng chí Hoàng Kim Chiến - Phó cơ quan đại diện Bộ Tư Pháp tại TP.HCM.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 - 2010

Ngày 24/5/2010 tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 - 2010).