​​​​​​​​​​​​​​​

Quyết định số 696/QĐ-TCT ngày 22/4/2022 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

22/04/2022
Về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật


File đính kèm
Các tin khác