​​​​​​​​​​​​​​​

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020

15/05/2020
Quyết định số 844/QĐ-BTP ngày 15/4/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật


File đính kèm
Các tin khác