Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Thành phố Cần Thơ

12/08/2016

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2016, ngày 23/6/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành (Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) đã tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại UBND thành phố Cần Thơ.

 
Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Cần Thơ, cùng đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Văn phòng UBND, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Thanh tra, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu Tư, Lao động - Thương binh và xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ban Nội chính và Lãnh đạo UBND các quận, huyện (Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Phong Điền).
Qua báo cáo và trao đổi tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra nhận thấy công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc của Đảng ủy và UBND các cấp nhằm triển khai đồng bộ các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Ngay từ tháng 5/2010, Thành phố Cần Thơ đã thành lập Phòng Công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc Sở Tư pháp. Hàng năm, UBND TP Cần Thơ ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp. Ngoài ra, nhằm tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành xây dựng Quy chế phối hợp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ (dự kiến ban hành vào cuối tháng 06/2016).
Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận sơ bộ về kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thời gian qua của Thành phố Cần Thơ. Bên cạnh việc đánh giá kết quả mà UBND Thành phố Cần Thơ đã đạt được, đồng chí Đặng Thanh Sơn cũng lưu ý Thành phố cần sớm khắc phục những vấn đề còn tồn tại. Các đề xuất, kiến nghị của UBND Thành phố Cần Thơ đã được Đoàn kiểm tra ghi nhận, tổng hợp để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành đã làm việc với UBND Quận Cái Răng về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận. Tại buổi làm việc, nhiều vấn đề vướng mắc trong công tác này của quận Cái Răng cũng đã được Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp nhận, tháo gỡ và tổng hợp theo thẩm quyền được giao.
Phòng Theo dõi THPL - Cục Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL