Thông tin liên hệ

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020
Địa chỉ: Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 04.62739643