Giới thiệu văn bản chính sách

Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư số 09/2017/TT-NHNN ngày 14/8/2017

Thông tư số 09/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 quy định về kinh doanh rượu.

Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.