Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định mới trong xử phạt vi phạm chất lượng sản phẩm

Ngày 01/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2017/NĐ-CP  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; áp dụng đối với tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp (DNTN, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh); tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã); tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định pháp luật.
Đối với mỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính phải chịu một trong các hình thức xử phạt hành chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều trong ba hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng có thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành chính; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.
Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực đo lường đối với cá nhân là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức là 200.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với cá nhân là 150.000.000 đồng, đối với tổ chức là 300.000.000 đồng (trừ một số trường hợp cụ thể quy định tại Nghị định). Nghị định cũng quy định rõ các lực lượng có thẩm quyền xử phạt.
Nghị định số 119/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2017 và  thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Doanh nghiệp quan tâm có thể tải file đính kèm tham khảo. 

P.N.Hằng


File đính kèm