THÔNG TIN ĐIỀU ƯỚC, QUỐC TẾ
Số/ký hiệu Thoả ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp
Trích yếu Thoả ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (ngày 06.11.1925) - Văn kiện Lahay (ngày 28.11.1960)
Ngôn ngữ ký kết
Lĩnh vực Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực 01/01/1986
Ngày ký 01/01/1986
Ngày hết hiệu lực 01/01/0001
Tệp đính kèm