THÔNG TIN ĐIỀU ƯỚC, QUỐC TẾ
Số/ký hiệu Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế Nhãn hiệu hàng hoá
Trích yếu Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế Nhãn hiệu hàng hoá (Madrid Agreement Concerning the International Registraion of Marks)
Ngôn ngữ ký kết
Lĩnh vực Nhãn hiệu hàng hóa
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực 02/10/1979
Ngày ký 02/10/1979
Ngày hết hiệu lực 01/01/0001
Tệp đính kèm