THÔNG TIN ĐIỀU ƯỚC, QUỐC TẾ
Số/ký hiệu Hiệp định TRIPS
Trích yếu Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (AGREEMENT ON TRADE – RELATED ASPECTS OF IPR – TRIPS)
Ngôn ngữ ký kết
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực 15/04/1994
Ngày ký 15/04/1994
Ngày hết hiệu lực 01/01/0001
Tệp đính kèm