THÔNG TIN ĐIỀU ƯỚC, QUỐC TẾ
Số/ký hiệu Kiểm tra hệ thống
Trích yếu Kiểm tra hệ thốngKiểm tra hệ thốngKiểm tra hệ thống
Ngôn ngữ ký kết VN
Lĩnh vực Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực 20/09/2016
Ngày ký 19/09/2016
Ngày hết hiệu lực 21/09/2016
Tệp đính kèm