THÔNG TIN ĐIỀU ƯỚC, QUỐC TẾ
Số/ký hiệu Công ước Paris về Bảo hộ Sở hữu công nghiệp
Trích yếu Công ước Paris về Bảo hộ Sở hữu công nghiệp (Paris Convention for the Protection of Industrial Property – Paris Convention)
Ngôn ngữ ký kết Tiếng Pháp
Lĩnh vực Bảo hộ sở hữu công nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực 28/09/1979
Ngày ký 28/09/1979
Ngày hết hiệu lực 01/01/0001
Tệp đính kèm