Hỏi về hậu quả pháp lý của doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo

Khoảng tháng 3/2017, do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, công ty tôi đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tuy nhiên, công ty tôi chưa thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Vậy xin hỏi: công ty tôi sẽ bị xử phạt gì đối với việc tạm ngừng hoạt động nhưng không thông báo không? Tôi xin chân thành cảm ơn !

Gửi bởi: nguyenkimphuong

Trả lời có tính chất tham khảo

Câu trả lời mang tính tham khảo:
Điều 200 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định doanh nghiệp phải thông báo về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh (nếu doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo).
Mặc dù, tạm ngừng kinh doanh là quyền của doanh nghiệp, thế nhưng, để đảm bảo thị trường kinh doanh ổn định, hạn chế việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh dài hạn, khó kiểm soát, pháp luật quy định doanh nghiệp chỉ được tạm ngừng kinh doanh tối đa 01 năm, trường hợp gia hạn, có thể gia hạn thêm 01 lần, nhưng tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 02 năm.
Nếu doanh nghiệp tự ý tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh có thể bị xử phạt hành chính, hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:
Thứ nhất, về biện pháp xử phạt hành chính
Điều 32 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác như sau:
“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
d) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh;
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
b) Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 1 và Khoản 2 Điều này”.
Như vậy, pháp luật có quy định chế tài xử phạt đối với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo đó, mức phạt tiền là từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, trường hợp, doanh nghiệp không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện khi đăng ký tạm ngừng kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Và phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
Thứ hai, doanh nghiệp có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm không thông báo theo quy định của pháp luật có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:
“1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:
c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế”.
Đối với trường hợp của bạn:
Theo như thông tin bạn cung cấp, doanh nghiệp bạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ tháng 3/2017, đến nay là công ty bạn tạm ngừng kinh doanh được khoảng 05 tháng nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh có thể bị xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và bị buộc phải thực hiện thông báo theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty bạn cố tình không thực hiện thông báo, đến thời hạn 01 năm tạm ngừng hoạt động, công ty bạn có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Trả lời bởi: P.N.Hằng