Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào?

Tôi người nước ngoài muốn tham gia đầu tư ở Việt Nam. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào?
 

Gửi bởi

Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Việt Nam là như thế nào?

Tôi là người nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam. Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Việt Nam là như thế nào?
 

 

 

Gửi bởi