SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH BÌNH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH BÌNH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP Trên cơ sở các hoạt động được Ban Quản lý Chương trình 585 giao, ngày 11/7/2018, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho cơ quan, tổ chức, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng do Chương trình 585 hỗ trợ.

Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng là Thạc sỹ, giảng viên Hoàng Minh Chiến - Giảng viên chính Khoa Pháp luật Kinh tế, Giám đốc Trung tâm pháp luật canh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Trường Đại học Luật Hà Nội. Giảng viên là người có kiến thức thực tiễn phong phú, nhiều kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy dễ hiểu, lôi cuốn, tạo hứng thú cho học viên. Ngoài những kiến thức cơ bản, giảng viên còn đưa ra nhiều tình huống trao đổi, giải đáp thắc mắc cho học viên.

 
Dự lớp bỗi dưỡng có 120 đại biểu là lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, các doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo và đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế các doanh nghiệp; cán bộ pháp chế các sở, nghành, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Tại lớp bồi dưỡng các học viên đã nghe Báo cáo viên Hoàng Minh Chiến, thạc sỹ, giảng viên, Giám đốc Trung tâm pháp luật canh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu và truyền đạt các nội dung, quy định của pháp luật về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; một số quy định về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start up); những vướng mắc khó khăn trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Tại lớp bồi dưỡng các học viên đã đưa ra nhiều câu hỏi là những vướng mắc thực tế trong công tác triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp như: chi phí hợp lệ để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định về tờ khai tạm tính thuế thu nhâp doanh nghiệp của các quý, thủ tục giải thể công ty, quy định về thay đổi thành viên sáng lập đối với công ty cổ phần đã được thành lập được 03 năm…Tất cả các vướng mắc, khó khăn của học viên đều được giảng viên giải đáp ngay tại lớp bồi dưỡng và trả lời đúng trọng tâm, đúng quy định của pháp luật, qua đó giúp các doanh nghiệp tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc mà mình đang gặp phải.
 
 
Thông qua lớp bồi dưỡng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các thông tin về pháp luật, nâng cao nhận thức và thói quen tuân thủ pháp luật; nâng cao năng lực, kỹ năng cho người quản lý doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Phạm Nguyệt Hằng