​​​ 
Công văn Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Số/ký hiệu 979/BTP-PBGDPL Ngày ban hành 19/03/2020
Loại văn bản Công văn Người ký Nguyễn Thanh Tịnh
Cơ quan ban hành Công văn
File đính kèm