​​​ 
V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
Số/ký hiệu 2213/BTP-PBGDPL Ngày ban hành 17/06/2019
Loại văn bản Công văn Người ký Lê Thành Long
Cơ quan ban hành Công văn
File đính kèm