Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

09/11/2023
Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023
Ngày 08/11/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.
Tham dự buổi Lễ, có đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các học viện, trường Công an nhân dân, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài ngành Công an…
Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và việc Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật đã trở thành sự kiện quan trọng, thường niên, có sức lan tỏa trong lực lượng Công an nhân dân; là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nhìn nhận về trách nhiệm của mình trong học tập, tìm hiểu, thực thi Hiến pháp, pháp luật, từ đó góp phần nâng cao nhận thức; xây dựng niềm tin, tình cảm, ý thức bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, tinh thần, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Báo cáo tại buổi Lễ nêu rõ, từ tháng 11/2022 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội ban hành 02 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt nam); trình Quốc hội ban hành 01 nghị quyết (Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá); trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và sẽ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 đối với 02 dự án luật (Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Căn cước). Trình Chính phủ ban hành 09 nghị định của Chính phủ, 02 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 64 thông tư; liên tịch ban hành 03 thông tư quy định về các lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
 Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 150 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ANTT cho 6.230 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 72 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức gần 2.273 cuộc sinh hoạt đơn vị phổ biến cho 65.876 lượt cán bộ, chiến sĩ về các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật; sao gửi gần 1.800 văn bản, tài liệu về pháp luật; biên soạn, in ấn, cấp phát 2.329 cuốn sách, tài liệu pháp luật đến các đơn vị, địa phương thuộc quyền để tổ chức triển khai thực hiện.
Công tác theo dõi thi hành pháp luật được chú trọng, trong đó, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tiếp nhận, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội… 
Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đưa ra nhiều phương pháp, mô hình nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật tại các đơn vị, địa phương như: Xây dựng, triển khai mô hình “Kết nối zalo, vì quận Tân Phú bình yên và trang zalo phục vụ công tác tiếp nhận tin báo an ninh, trật tự, cải cách thủ tục hành chính và công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm của Công an quận Tân Phú”; Xây dựng và triển khai mô hình “Câu lạc bộ phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Tăng cường nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh… 
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong tổ chức, triển khai thực hiện và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan báo chí, truyền thông đã luôn đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật, đây là sự động viên, cổ vũ to lớn giúp lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.
Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật.
Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính trong công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đề cao kỷ luật, kỷ cương; khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gắn kết chặt chẽ xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật. 
Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật trong Công an nhân dân; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi công vụ. Chú trọng hơn nữa đến việc tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự nhằm thống nhất nhận thức trong cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng, hoàn thiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật…
Tại Lễ hưởng ứng, Bộ Công an giới thiệu Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Facebook, đây là kênh thông tin chính thống của lực lượng Công an nhân dân, nhằm thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác với thông tin sai trái, thù địch, xấu độc trên mạng xã hội, xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân. 
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an