Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Ngày pháp luật nên là ngày hội của toàn dân

07/11/2022
Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Ngày pháp luật nên là ngày hội của toàn dân
10 năm thực hiện Ngày Pháp luật đã đạt được những kết quả tích cực. Trong giai đoạn mới, cần triển khai nhiều giải pháp để Ngày Pháp luật ngày càng thực chất và hiệu quả.
Tối ngày 6/11/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Qua 10 năm tổ chức, Ngày Pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân quan tâm hưởng ứng, được lan tỏa sâu rộng. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật đã có nhiều tiến bộ quan trọng

Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Thanh Tịnh cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật các năm qua không tránh khỏi những hạn chế, khó khăn. Ngoài việc triển khai Ngày Pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa đi vào thực chất, cách thức tổ chức, chỉ đạo thực hiện Ngày Pháp luật có nơi chậm đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tổ chức Ngày Pháp luật chưa được tiến hành sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Không những vậy, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố của nước ta, nhất là các tỉnh, thành phía Nam, nên công tác tuyên truyền, PBGDPL trong hai năm 2020, 2021 bị ảnh hưởng, nhiều nội dung chưa được thực hiện theo đúng tiến độ…

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ở các Bộ, ngành, địa phương đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phổ biến, thi hành, bảo vệ pháp luật nói chung và hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng.

Để Ngày Pháp luật ngày càng trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng của cả nước, thực sự là ngày hội của toàn dân, việc tổ chức Ngày Pháp luật thời gian tới cần tập trung vào một số định hướng sau:

Thứ nhất là, phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp trong công tác tham mưu, hướng dẫn; tiếp tục quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức của mỗi người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước, phát triển kinh tế – xã hội, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật cần bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; có các giải pháp để triển khai hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Thứ hai là, xác định tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam chỉ là đợt cao điểm trong năm, là dịp để đánh giá, nhìn lại công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật, PBGDPL của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội. Như vậy, để hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả thì công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật, PBGDPL phải được thực hiện hiệu quả. Do vậy, đề nghị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan, đơn vị cần bám sát các chương trình xây dựng pháp luật, tổ chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện nghiêm các Nghị quyết Hội nghị chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, gắn với việc thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027" để tạo đồng thuận trong xã hội đối với các chính sách trong dự thảo văn bản tạo tiền đề thuận lợi cho việc tổ chức thi hành pháp luật sau khi văn bản được ban hành.

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, bảo đảm các quy định pháp luật được chấp hành nghiêm minh, thống nhất ở mọi nơi, mọi lúc, mọi đối tượng. Cùng với việc tổ chức Ngày Pháp luật, cần đề xuất, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, nhất là vai trò gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, triệt để loại bỏ tham nhũng, mọi hành vi tiêu cực trong hoạt động của bộ máy Nhà nước; nâng cao vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh, thống nhất. Từ đó, giúp nâng cao hơn nữa niềm tin của nhân dân vào pháp luật, phát huy giá trị của pháp luật trong cuộc sống.

Tăng cường công tác PBGDPL tạo tiền đề để tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả, gắn với việc thực hiện hiệu quả Đề án 977 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân nhằm tạo sự thuận lợi cho người dân trong việc chủ động tìm hiểu và thực thi pháp luật. Phát huy vai trò của lực lượng công an xã, phường, thị trấn, bộ đội biên phòng, lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển trong công tác PBGDPL cho người dân. Chú trọng thực hiện dân vận khéo trong tổ chức thi hành pháp luật, thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, duy trì, nâng cao chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, bảo đảm thực chất, lấy kết quả thụ hưởng của nhân dân làm mục tiêu thực hiện theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Thứ ba là, chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; tiếp tục nghiên cứu làm điểm, lựa chọn nhân rộng, phát triển các mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả để ngày 9/11 dần trở thành ngày hội của toàn dân, tạo nét đẹp văn hóa "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" đưa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mọi công dân, đồng thời quan tâm khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, PBGDPL, tổ chức thi hành pháp luật.
Báo điện tử VTV New
Đài truyền hình Việt Nam