Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị xây dựng pháp luật

15/06/2016
Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị xây dựng pháp luật
Sáng 15/,6 Bộ trưởng Lê Thành Long, các Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã làm việc với các đơn vị xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp. Cùng tham dự buổi làm việc còn có đại diện nhiều đơn vị khác thuộc Bộ như Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính…
Triển khai đồng đều các mặt công tác
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị xây dựng pháp luật đã thông báo những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong 6 tháng đầu năm 2016, đồng thời báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian còn lại của năm và nêu đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Bộ. Về cơ bản, các mặt công tác của các đơn vị được triển khai khá đồng đều, bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch công tác đã đề ra.
Tuy nhiên, mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng quá trình triển khai nhiệm vụ được giao của các đơn vị cũng gặp một số khó khăn. Theo Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Võ Văn Tuyển, đó là trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, vẫn chưa giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực...
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự hành chính Nguyễn Văn Hoàn thì cho biết, do phải dành ưu tiên hàng đầu cho công tác xây dựng, góp ý, thẩm định các nghị định thi hành nên một số công việc khác của Vụ chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ đề ra.
Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế Nguyễn Thanh Tú chia sẻ một vấn đề “nóng” liên quan đến việc thẩm định hàng loạt nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh là đang có sự hiểu nhầm, đổ trách nhiệm cho Bộ Tư pháp trong khi Bộ chỉ giữ vai trò thẩm định, giúp cơ quan soạn thảo trình Chính phủ các nghị định này.
Tập trung làm tốt công tác thẩm định
Là một trong đơn vị có quan hệ mật thiết với các đơn vị xây dựng pháp luật, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan đánh giá cao những kết quả công tác đạt được. Ông Phan cũng thẳng thắn chỉ ra, thời gian trả lời thẩm định còn chậm. Để khắc phục các bất cập, ông Phan cho rằng cần có biện pháp đôn đốc các bộ, ngành kịp thời trình ban hành, ban hành các văn bản quy định chi tiết. Ông Phan quan niệm, chất lượng thể chế tốt hay không có vai trò quan trọng của Bộ Tư pháp nên cần tập trung làm tốt công tác thẩm định. Ngoài ra, cần làm thẩm định theo nhóm, sớm xây dựng thông tư về quy trình thẩm định để các Bộ, ngành thống nhất thực hiện; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, tăng cường nghiên cứu khảo sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Đồng Ngọc Ba lại rất quan tâm đến công tác phối hợp giữa đơn vị mình với các đơn vị xây dựng pháp luật. Ông Sơn cho rằng, công tác phối hợp mang lại nhiều kết quả cụ thể, tích cực nhưng phương thức, hình thức, cách thức phối hợp như thế nào cho hiệu quả là rất quan trọng, không nhất thiết cứ phối hợp bằng văn bản mà có thể thông qua trao đổi trực tiếp. Ông Ba hy vọng công tác phối hợp đúng tiến độ, ý kiến góp ý, thẩm định phải có chiều sâu và các đơn vị chủ trì nên xác định “vai” của mình.
Xác định công tác xây dựng pháp luật luôn là trọng tâm ưu tiên của các Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Đặng Hoàng Oanh cho biết, Vụ cũng rất quan tâm đề xuất hỗ trợ, điều phối kinh phí cho công tác này thông qua hoạt động hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, theo bà Oanh, cần phân định rõ hơn để hạn chế sự chồng chéo giữa chức năng của các đơn vị xây dựng pháp luật. Trong từng đơn vị, bà Oanh đề nghị cân nhắc tổ chức, cân đối công việc cho phù hợp, hài hòa, chuyên nghiệp hơn.
Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long biểu dương những thành tích đạt được trong công tác xây dựng văn bản 6 tháng đầu năm của các đơn vị. Cảm ơn sự đóng góp của các đơn vị, Bộ trưởng cũng điểm lại một số hạn chế với mong muốn có giải pháp khắc phục để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc. Thống nhất với kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng lưu ý, bắt đầu từ thời điểm này không cho đăng ký thêm văn bản, đề án, chỉ chọn những văn bản, đề án mang tính khả thi; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; động viên cán bộ trong đơn vị tự đào tạo, nâng cao trình độ…
Ngoài các nhiệm vụ đặt ra cho một số đơn vị liên quan như Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế…, Bộ trưởng cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị xây dựng pháp luật. Chẳng hạn, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tiếp tục thực hiện đồng bộ các hoạt động triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Vụ Pháp luật dân sự kinh tế thì tổ chức thực hiện Bộ luật Dân sự năm 2015, phối hợp triển khai Nghị quyết 35, Nghị quyết 19 của Chính phủ; Vụ Pháp luật quốc tế làm tốt vai trò điều phối trong các vụ kiện giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế… Riêng đối với công tác thẩm định, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục duy trì cơ chế hội đồng, làm việc nhóm và phải xây dựng đề án về công khai hóa quá trình thẩm định, kết quả thẩm định để thực hiện từ quý IV/2016.
Hoàng Thư