Hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật dân sự, Tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính

10/06/2016
Hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật dân sự, Tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính
Ngày 10/6, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt thi hành Bộ luật dân sự, Tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính tại 63 điểm cầu trên toàn quốc.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết: Bộ luật dân sự năm 2015, Tố tụng dân sự năm 215 và Luật tố tụng hành chính năm 2015 đã được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, qua đó góp phần tích cực vào việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân.
Thứ trưởng khẳng định việc triển khai thi hành các đạo luật này là rất cần thiết và quan trọng, nhằm đưa các đạo luật đi vào cuộc sống, phát huy giá trị thực tiễn, nhất là những điểm mới, tiến bộ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về nội dung và ý nghĩa của các đạo luật này, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, tổ chức tốt việc thực thi pháp luật.
Giới thiệu sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng Bộ luật Dân sự 2015, Thứ trưởng cho biết: Bộ luật gồm có 6 phần, 27 chương với 689 điều, với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ hội nhập quốc tế.
Tại hội nghị, các báo cáo viên đến từ Bộ Tư pháp đã trình bày những nội dung mới của Bộ luật dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự, Quyết định số 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự. Hội nghị cũng được nghe lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao giới thiệu các điểm mới của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính cũng như quán triệt các công việc cần triển khai thi hành các đạo luật này theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ luật Tố tụng dân sự có 517 điều, được bố cục thành 10 phần, 42 chương. So với Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 giữ nguyên 63 điều; sửa đổi, bổ sung 350 điều; bổ sung mới 104 điều; bãi bỏ 7 điều. Trong đó bỏ chương về tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự và bổ sung các chương: về thủ tục rút gọn; yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu; yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu; yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công; yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án; yêu cầu Tòa án bắt giữ tàu bay, tàu biển.
Luật tố tụng hành chính 2015 gồm có 23 chương, 372 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 198 điều, giữ nguyên 63 điều của Luật tố tụng hành chính 2010 và bổ sung 111 điều mới. Những quy định hoàn toàn mới của Bộ luật này gồm có các nội dung về xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, hành vi hành chính có liên quan trong vụ án hành chính; về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại; về yêu cầu đối với phiên tòa sơ thẩm; về xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng; về giải quyết trường hợp người bị kiện sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, dừng, khắc phục hành vi hành chính bị khởi kiện trong giai đoạn phúc thẩm; về giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn; về thủ tục giải quyết vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài; về án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác
Bên cạnh việc giới thiệu những nội dung cơ bản của 03 đạo luật, giới thiệu Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành các đạo luật này, Hội nghị cũng giành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận để tiếp tục nhận thức một cách sâu sắc, thống nhất và đầy đủ hơn về nội dung, tinh thần của các đạo luật.
P.V