Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng không ngừng đổi mới nâng cao, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo

26/06/2020
Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng không ngừng đổi mới nâng cao, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo
Hơn 38 năm gắn bó với ngành Tư pháp và gần 20 năm là lãnh đạo Cục THADS, đồng chí Trần Phước Thu, Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng dù ở cương vị chuyên viên, Chấp hành viên hay lãnh đạo quản lý, đồng chí cũng luôn tâm huyết, tận tụy với công việc, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết để đưa công tác THADS thành phố Đà Nẵng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ ngày càng cao trong những năm vừa qua.
Với nhiệm vụ, trọng trách là Bí thư Chi bộ, thủ trưởng đơn vị, đã cùng tập thể lãnh đạo Cục thống nhất, xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải đổi mới công tác quản lý, điều hành từ Cục đến các Chi cục Thi hành án dân sự theo hướng phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị kết hợp phân công việc cụ thể, trách nhiệm của từng cá nhân trong lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; thực hiện giao ban hàng tuần giữa lãnh đạo Cục với lãnh đạo các Phòng trực thuộc và giao ban hàng quý hoặc đột xuất với Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện; nhằm đánh giá kết quả, nhiệm vụ công tác của từng cá nhân và lĩnh vực được phân công quản lý. Công tác chỉ đạo, điều hành luôn sát sao, thực tế gắn với lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, hướng về cơ sở, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án và trong phối hợp với các ngành, các cấp. Từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, củng cố nề nếp, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; nghiêm khắc chấn chỉnh các trường hợp có sai phạm, gắn hiệu quả công tác của mỗi cá nhân, tập thể với bình xét thi đua, đánh giá công chức cuối năm. Phát huy dân chủ trong tập thể lãnh đạo và đơn vị, bàn bạc thống nhất những chủ trương, nhiệm vụ lớn của ngành để triển khai thực hiện.
Qua đó, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cơ bản đi vào nề nếp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng công việc và kết quả tổ chức thi hành án. Do vậy, Cục thi hành án thành phố Đà Nẵng, với địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương, sôi động và phát triển dẫn đến số việc thi hành án hàng năm lớn, tính chất phức tạp, nhưng nhiều năm liền luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và là 1 trong những đơn vị dẫn đầu khối thi đua Khu vực Bắc Trung bộ. Cụ thể, từ năm 2015 đến năm 2019, đơn vị tổ chức thi hành án đạt kết quả như sau:
+ Năm 2015 tổng thụ lý là 12.596 việc, đã giải quyết xong 8.063 việc trên số việc có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 89.3% (vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 1.3%). Số tiền phải giải quyết là 3.152 tỷ đồng, đã giải quyết xong 1.296 tỷ đồng trên số tiền có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 90% (vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 13%).
+ Năm 2016 tổng thụ lý 12.218 việc, đã giải quyết xong 6.910việc/8.984 vụ, việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 77% vượt 5% so với chỉ tiêu được giao; Tổng số tiền thụ lý 2.584 tỷ đồng đã thi hành xong số tiền 913.498.286.000đồng, đạt tỷ lệ 42.4% vượt 12.4%.
+ Năm 2017 tổng thụ lý 13.259 việc, đã giải quyết xong 7.544việc/9.431 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 73.6%, vượt 3.6% được giao; số tiền thụ lý 2.571 tỷ đồng, đã thi hành án số tiền 582.794.226.000đ/ 1.385.265.663.000đ số tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 42.1%, vượt 12.1% chỉ tiêu được giao.
+ Năm 2018 tổng thụ lý 13.620 việc, đã giải quyết xong 7.667 việc/ 9.528 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 80.5%, vượt 8.5% chỉ tiêu được giao; số tiền thụ lý 6.178tỷ đồng, đã thi hành xong 597.717.142.000đồng/ 1.184.716.498.000đ số tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 50.5%, vượt 18.5% chỉ tiêu được giao.
+ Năm 2019 tổng thụ lý 13.163 việc đã giải quyết xong 6.822 việc/ 8.741việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 78%, vượt 5% chỉ tiêu được giao; số tiền thụ lý 6.529 tỷ đồng, đã thi hành xong 470.720.902.000đồng/ 1.349.563.435.000đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 35%,vượt 2% chỉ tiêu được giao.
Bên cạnh đó, đồng chí luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cho đội ngũ kế cận và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành của đoàn thể, tạo không khí làm việc vui tươi, đoàn kết, phấn khởi trong đơn vị. Với những thành tích đạt được Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều năm liền Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành và Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Trần Phước Thu, Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng nhiều năm liên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen và đang đề nghị Bộ Tư pháp công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020.
Mai Phương
Văn phòng Cục THADS TP Đà Nẵng