Chi cục THA dân sự huyện Duy Xuyên, điểm sáng trong công tác thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam

26/06/2020
Chi cục THA dân sự huyện Duy Xuyên, điểm sáng trong công tác thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án trên địa bàn huyện gồm 14 xã, thị trấn; là huyện có nhiều Cụm Công nghiệp phát triển của tỉnh Quảng Nam và đặc biệt là huyện nằm trong khu phát triển Kinh tế Nam Hội An, nên lượng án thụ lý hằng năm đều tăng về việc, rất lớn về tiền và phức tạp. Việc tổ chức thi hành án trong điều kiện khó khăn, tài sản của người phải thi hành án duy nhất chỉ có nhà ở tại vùng nông thôn, đã kê biên và tổ chức bán đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không có người mua; ý thức chấp hành pháp luật trong thi hành án của một bộ phận người phải thi hành án chưa cao …
Trong thời gian qua, được các cấp lãnh đạo thường xuyên quan tâm, theo dõi và chỉ đạo đối với công tác thi hành án; các cơ quan, tổ chức, đoàn thể huyện và chính quyền xã, thị trấn đã quan tâm phối hợp; cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị đã tích cực nỗ lực trong công tác, phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, hưởng ứng phong trào thi đua của Ngành và địa phương phát động, nên phong trào thi đua trong những năm qua của đơn vị đã đạt được kết quả đáng kể. Nhiều năm liền đơn vị đạt được thành tích cao trong các phong trào thi đua, đạt Tập thể lao động tiên tiến vào năm 2016; tập thể lao động xuất sắc vào các năm 2015, năm 2017, năm 2018, năm 2019; được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua trong năm 2015, 2017 và tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2018; Cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa và Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm liền.
Với kết quả đạt được trong 05 năm qua, tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tập thể đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên; cá nhân  đồng chí Nguyễn Viết Cường, Chi cục trưởng và đồng chí Nguyễn Văn Trị, Phó Chi cục trưởng đã vinh dự được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự  05 năm, là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 – 2020.  Đồng thời tại Hội nghị cũng đã thống nhất đề nghị Bộ Tư pháp công nhận Tập thể điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên và cá nhân điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp đối với ông Nguyễn Viết Cường, Chi cục trưởng đơn vị. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của hai đồng chí lãnh đạo đơn vị, cùng với nỗ lực trong công tác của toàn thể công chức và người lao động  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên .
Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên và sự quan tâm phối hợp của các cơ quan hữu quan, trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu thi đua đạt và vượt chỉ tiêu ngành giao trong thời gian tới.
Chi cục THADS huyện Duy Xuyên, Quảng Nam