Học viện Tư pháp: Chủ động, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

30/06/2020
Học viện Tư pháp: Chủ động, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao
Chiều 29/6, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên đã đồng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và tuyên dương điển hình tiên tiến Học viện Tư pháp giai đoạn 2015-2020. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và đông đảo công chức, viên chức, người lao động của Học viện.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp khó khăn chung do dịch bệnh Covid-19, Học viện Tư pháp đã chủ động xây dựng kịch bản phòng ngừa, ứng phó thích hợp, khẩn trương tổ chức cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng quay lại học tập trung và tổ chức khai giảng các lớp mới năm 2020 theo kế hoạch được phê duyệt. Bên cạnh đó, Học viện tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống, hội thảo khoa học, hợp tác quốc tế. Công tác xây dựng thể thế nội bộ, tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, đảm bảo cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin cũng được kịp thời triển khai, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động được thực hiện đầy đủ và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

Trong sáu tháng cuối năm 2020, Học viện Tư pháp dự kiến sẽ tổ chức tuyển sinh khoảng 1.690 học viên thuộc các chương trình đào tạo nghề luật sư, công chứng, đấu giá, thừa phát lại, đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư và luật sư phục vụ hội nhập quốc tế; hoàn thành chương trình đào tạo và công nhận tốt nghiệp đối với các lớp đào tạo từ năm 2019 chuyển sang. Đồng thời, Học viện dự kiến tổ chức tuyển sinh và khai giảng 04 lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ Tư pháp và 20 lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội cho khoảng 1.500 lượt người…

Phong trào thi đua yêu nước của Học viện Tư pháp trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2015 -2020 đã được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực. Hàng năm, Học viện đã phát động các phong trào thi đua, triển khai, tổ chức đăng ký thi đua trong toàn đơn vị, tổ chức các đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của ngành Tư pháp, của Học viện, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng  khắp, tạo động lực thúc đẩy các tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các thể chế về công tác thi đua được Học viện ban hành kịp thời, đúng quy định. Lãnh đạo Học viện thường xuyên quan tâm, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đột xuất hoặc thành tích trong công tác hằng năm, Trong quá trình khen thưởng cũng đã áp dụng các quy trình xét chọn và đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; phương hướng, giải pháp công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và trao Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến Học viện Tư pháp giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Học viện Tư pháp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 cũng như những thành tích thi đua mà Học viện đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh Học viện đã thật sự sự chủ động, quyết tâm cao độ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào thi đua được tổ chức hiệu quả, thực chất, tạo khí thế sôi nổi, động lực cho công việc.
Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Học viện tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch công tác năm cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức thí điểm đào tạo, bồi dưỡng từ xa theo hình thức trực tuyến; tiếp tục hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào một cách hiệu quả; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp, Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, Đề án Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020…