​​​
​​​
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Số/ký hiệu 106-QC/BCĐCT32 Ngày ban hành 03/06/2019
Loại văn bản Quy chế Người ký Trương Hòa Bình
Cơ quan ban hành Quy chế
File đính kèm