Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm két sắt đặc chủng và tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi hành án, bảo quản tang vật cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022”

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
File đính kèm