Kết quả đấu thầu gói thầu: Xây dựng, triển khai phần mềm, đào tạo chuyển giao công nghệ
Tên gói thầu:  Xây dựng, triển khai phần mềm, đào tạo chuyển giao công nghệ 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước   
Giá gói thầu: 7.960.708.388    
Giá trúng thầu:  7.879.000.000    
Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân   
Quyết định phê duyệt: Quyết định số 20/QĐ-CNTT ngày 14/11/2012 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin
Hình thức hợp đồng: Trọn gói      
Thời gian thực hiện hợp đồng:12 tháng