Kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng Cổng thông tin điện tử về thủ tục hành chính

A. Thông tin chung:
Tên chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp
- Địa chỉ: 60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội
- Điện thoại: 04. 62739715
B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
1. Tên gói thầu: Xây dựng Cổng thông tin điện tử về thủ tục hành chính
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước
3. Giá gói thầu: 683.324.000đ
4. Giá trúng thầu: 675.000.000đ
5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp SIMAX
6. Quyết định phê duyệt: Số 54/QĐ-CNTT ngày 27/10/2014 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin
7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
8. Thời gian thực hiện hợp đồng : 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng