Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Phát triển hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới các địa phương
A. Thông tin chung:
1. Tên chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp
- Địa chỉ: 60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội
- Điện thoại: 04. 62739715
2. Tên dự án: Phát triển hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới các địa phương
B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phần cứng, lắp đặt, cài đặt thiết bị
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước
3. Giá gói thầu: 8.645.839.400 đ
4. Giá trúng thầu: 8.557.000.000 đ
5. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần Phúc Thành Việt Nam và Công ty cổ phần Telematic
6. Quyết định phê duyệt: Số 12/QĐ-CNTT ngày 25/07/2014 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin
7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
8. Thời gian thực hiện hợp đồng : 12 tháng từ ngày ký hợp đồng