Kế hoạch đấu thầu gói thầu "Mua 49 xe ô tô bán tải 1 cầu cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2012"

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Địa chỉ:  58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: (04).62739597 ; (04).62739595.

2. Tên dự án: Mua sắm tài sản khối Thi hành án dân sự địa phương năm 2012.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 1941/QĐ-BTP ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

4. Chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự.

5. Tổng mức đầu tư:  27.048.000.000 đồng