Kế hoạch đấu thầu gói thầu mua xe ô tô bán tải chuyên dùng cho cơ quan thi hành án dân sự
  • Tên gói thầu: Mua xe ô tô bán tải chuyên dùng cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2008
  • Giá gói thầu: 14.850.000.000 VNĐ
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ
  • Thời gian lựa chọn nhà thầu: quý 4 năm 2009
  • Hình thức hợp đồng: Trọn gói
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày