Gói thầu "Mua 49 xe ô tô bán tải 1 cầu cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2012"

Tên gói thầu:  Mua 49 xe ô tô bán tải 1 cầu cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2012

Giá gói thầu:  27.048.000.000

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2012

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày