Gói thầu "Mua xe ô tô bán tải chuyên dùng cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2008"

Bên mời thầu: Cục Thi hành án dân sự

Tên gói thầu: Mua xe ô tô bán tải chuyên dùng cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2008

Tên dự án: Mua sắm phương tiện, trang thiết bị làm việc giai đoạn 2006 – 2010

Nguồn vốn: Vồn ngân sách nhà nước

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8h ngày 15/10/2009 đến 14h ngày 30/10/2009