Kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua xe ô tô bán tải cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2010

1. Tên cơ quan: Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

- Địa chỉ:  58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: (04).38489841 ; (04).62739607

2. Tên dự án: Mua sắm tài sản khối Thi hành án dân sự địa phương năm 2010.

3. Tên chủ đầu tư: Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 352/QĐ-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

5. Tổng mức đầu tư:  9.864.000.000 đồng