Gói thầu: Mua xe ô tô bán tải cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2010

Gói thầu: Mua xe ô tô bán tải cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2010

Giá gói thầu: 9.864.000.000 đ

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2010 và Quý I năm 2011

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày