Gói thầu: Mua sắm xe ôtô 16 chỗ phục vụ công tác

Tên gói thầu: Mua sắm xe ôtô 16 chỗ phục vụ công tác

Giá gói thầu: 720.000.000đ

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh

Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quí IV

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày