Gói thầu: Mua sắm xe ôtô 2 cầu phục vụ công tác

Tên gói thầu: Mua sắm xe ôtô 2 cầu phục vụ công tác

Giá gói thầu: 1.960.000.000

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh

Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quí IV

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày