Gói thầu: Mua loa pin cầm tay cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2010

1. Tên dự án: Mua sắm tài sản khối Thi hành án dân sự địa phương năm 2010.

2. Loại dự án: Dự án, dự toán khác:

3. Tên chủ đầu tư: Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Mua loa pin cầm tay cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2010”.