Gói thầu mua sắm đồ gỗ
Giá gói thầu: 241.600.000 đ;

Nguồn vốn: NSNN;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ;

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quí III;

Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày