Gói thầu mua sắm máy photocopy
Giá gói thầu: 373.330.000đ;

Nguồn vốn: NSNN;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quí III;

Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày