Gói thầu "Bảo hiểm công trình"

Giá gói thầu: 38.000.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng 45 theo tiến độ thi công thực tế công trình.